Sochy 2013

Connection

Sociální interakce jsou jako jemná vlákna, která nás propojují mezi sebou. Můžeme je navazovat, posilovat nebo se od nich odstřihávat.

Dílo Connection zachycuje lidi v různých situacích. Jsou tu ukázky toho, kdy vlasy zesílily v prameny a vytvořily pevná spojení a jiné vztahy zase naopak visí už jen na posledním vlásku. Vyjadřuji tím i vnitřní přání, aby vazby, které vytváříme ve svých blízkých vztazích byly pevnými a bezpečnými architekturami.  

Instalace je tvořená z fragmentů odlitků lidských hlav, ze kterých jdou vlasy směrem vzhůru, kde se splétají v konstrukci a vytváří tak měkkou architekturu zakončenou klenbou.

Rozměry: výška až 3 m
Materiál: koudel, sádra, kov