Sochy 2016

Stín


Chtěla jsem vytvořit tvora a přemýšlela jsem, jaký postup k tomu zvolit. Začala jsem od kostry a zatímco jsem, za svitu lampičky, skládala malý zkušební modýlek, pozorovala jsem stín, který mi vrhal. A protože mě stín začal připadat atraktivnější, rozhodla jsem se v tu chvíli pro zcela nový postup- oživit tvora skrze jeho stín. Přišlo mi zábavné vstoupit do situace, která je proti přírodním zákonům a nechat stín, aby dominoval vzniku hmoty. Finální instalace představuje situaci, ve které je zachycena tvorova rozechvělá přítomnost, minulost i budoucnost a umožňuje vidět všechny časové linie vedle sebe. Přítomnost tvora je vyjádřená stínem, protože, je také nepolapitelný a momentální, stejně jako přítomný okamžik. Budoucnost tvora se odehrává v popředí. Je to tělo, které bude postupně růst na připravené konstrukci, která je vytažená ze stínu do prostoru. V pozadí za stínem je jeho minulost, která má podobu fragmentů. Tyto objekty vznikly stejným postupem, jakým se hledají archeologické vykopávky. Nacházela jsem je pod povrchem země, při hledání stínu v hlíně.

V instalaci je vizuálním způsobem vyjádřené uvědomění si skutečnosti, že minulost ovlivňuje přítomnost a ta má zase dopad na budoucnost…

Na závěr chci říct, že tato instalace vnikla jako moje diplomová práce a její charakter odpovídá vnitřní potřebě zhodnotit a nahlédnout několik let svého života v prostředí umělecké školy, který pro mě v tu chvíli končil.

Rozměry: 220 x 180 x 120 cm
Materiál: dřevo, epoxid, kov, textilie, sádra, pigment

Přípravné modely, prostorové skicy