Realizace 2016

Duch sv. Floriana

Dílo bylo vybráno k realizaci, pro festival Oživme prameny v roce 2016, pod záštitou o.s. Obnova obce Prameny.

U hlavní cesty se nachází kaplička, v níž kdysi stávala socha sv. Floriana. Mým záměrem bylo ho nějakým způsobem zase vrátit do prostoru kapličky. Když jsem si studovala osobnost sv. Floriana, utkvěly mi především dvě věci. První byla, že byl kvůli své víře utopen a druhá, že se po nějaké době stal patronem hasičů.
Jedná se o leptané sklo, které schematicky zobrazuje, jak se Florian noří ven z vln, ve kterých zemřel a stahuje z nich déšť na hořící dům pod sebou. Plamínky evokují tradiční lidové rostlinné motivy, jako odkaz na lidovou oblíbenost tohoto svatého. Vniklé dílo na sebe nepoutá příliš mnoho pozornosti. Když je zamračeno, je kresba potlačená, ale když zasvítí ostré slunce, leptaná místa nepropustí světlo a tak uvnitř vzniká stínohra a „duch sv. Floriana“ se zjevuje v prostoru výklenku.
Dílo je instalované na trvalo u hlavní cesty v obci Prameny u Mariánských lázní.

Rozměr: 180 x 80 cm
Materiál: leptané sklo