Soutěže 2019

Plastika ve veřejném prostoru, umělecké ztvárnění květníků