Sochy 2012

Samson

Plastika je inspirována Biblickým příběhem o Samsonovi. Příběh vypráví o muži, který dostal od Boha nadpřirozenou sílu, která byla vložená do jeho vlasů. Dokud měl dlouhé vlasy, byl nepřemožitelný, když mu je lstí ostříhali, ztratil svou sílu a byl přemožen a zabit. V této plastice jsem se zabývala anomálií dané situace, kdy podstata síly není uložená ve svalech, jak by se očekávalo, ale ve vlasech. Hledala jsem, jak tuhle zvláštnost vizuálně vyjádřit a našla jsem pojítko ve skutečnosti, že vlasy i svaly jsou ze své podstaty vlákna, i když mají odlišný charakter. A tak jsem vytvořila modelovanou sochu, která připomíná svalový pletenec ruky, který je pokrytý vlasama.

Rozměry: výška 60 cm
Materiál: keramická hlína, živočišná koudel, drát

Paruka

Socha je inspirovaná zábavnými karikaturami z doby baroka a rokoka, na kterých jsou kresby žen s absurdně vysokými a pompézními účesy. Dalo by se dokonce říct, že byly malými architekturami, protože v sobě měly zabudované vnitřní konstrukce, na které se pak naplétaly i další umělé vlasy. Vytvořila jsem objekt, ve kterém propojuji historický typ účesu s architektonickým modelem hypermoderního města, ve kterém jsou na sebe domy namačkány a mrakodrapy se ženou do výšky.

Kdyby dnes ženy nosily takové účesy, možná by vypadaly právě takhle.

Rozměry: výška 60 cm
Materiál: sádra, polystyren, živočišná koudel